enbg

Д-р Васил Топалов в „Искам думата“

9.9.2013 | коментара

Д-р Васил Топалов от София взе участие в „Искам думата“, за да изрази мнението си, че събирането на такса смет е незаконно: „Имам предвид нарушението на чл. 67 ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, който гласи, цитирам: „Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци.“ Тоест – изхвърляш един койнтейнер (100 кг.) – плащаш 100 кг., изхвърляш 10 контейнера (1000 кг.) – плащаш 1000 кг. А какво става? Чл. 27 от Наредбата на градския съвет – София дава право на общината да определя такса смет според данъчната оценка на самия имот.“ Въпреки логично звучащите доводи на Топалов, писмата му, които в продължение на 4 години пише до „двама президенти, двама омбудсмани, кметове, министър-председатели, председатели на народното събрание и различни партии“ не получил никакъв отговор. Топалов каза, че размерът на събраните такси смет в България за една година са 735 милиона лева, а само в София – 180 милиона. Той самият изчислил за себе си, че плаща 130 пъти по-голяма такса смет от тази, която дължи. Слави предложи на Топалов да посвети специално предаване на темата.

Ако и вие искате да участвате, пишете ни на e-mail: iskamdumata@slavishow.com Споделете по каква тема искате да говорите и оставете имената си и телефон за контакт.

Цялото предаване от 9 септември 2013 г.