enbg

Проф. Павел Стоев, 22 ноември 2017 г.

22.11.2017 | коментара

В предаването гостува проф. Павел Стоев от БАН, който стана откривател на нов вид членестоного. Откритието си той прави в пещера в Туркменистан, животното е подобно на насекомо. Доста примитивно, по думите му, тъй като живее в пълна изолация, в пълен мрак и е абсолютно обезцветено, няма очи, ориентира се в пещерата с осезателните си органи. То е 5-6 милиметрово и точно това е предизвикателството за учения, разказа професорът и уточни, че да намериш такова насекомо или членестоного в пещера, дълга 60 км и с размери на залите колкото футболно игрище, е много трудно. Той сподели и една тънкост на занаята – сложили капани още в началото – кофички, в които има консервант и силна миризма, която да привлече животното. Любопитен факт е, че за източник на силна миризма използвали френско сирене.

Новооткритото животно се оказало не само нов вид, но и нов род, а името, което му дават, е Turkmenocampa mirabilis. „Мирабилис“ означава уникално, удивително – нарекли го така, поради факта, че не успели да го поставят на място в съвременната класификация на тази организмова група. „То е много различно от всички, които се срещат в света и няма да се учудя, ако след известно време за него се създаде ново семейство“, коментира проф. Стоев.

Ученият сподели, че е описал видове от Южна Азия. По думите му, откриването на нови видове не е изненадващо, защото по една статистика – световен индекс – между 18 и 22 хиляди вида се описват годишно. Миналата година бил описан нов вид речен делфин от Бразилия, а преди две години бил описан нов вид тапир. Тези нови за науката видове са били известни на местните, но учените, поради факта, че е трудно да се организира експедиция, не са успявали да ги опишат по научен начин. По думите на проф. Стоев непрекъснато се откриват видове в Южна Азия. Преди години открили антилопоподобно животно между Лаос и Виетнам, намерили дори носорози в един от парковете във Виетнам.

По нашите земи също се откриват нови видове, разказа проф. Павел Стоев. Самият той миналата година, заедно със свой колега, описва три нови вида стоножки от пещери в България. Негови колеги също описват непрекъснато. Казва, че в тропиците ежедневно се описват нови видове гущери, змии, риби и допълва: „Ние познаваме много малка част от биоразнообразието на нашата планета“.

Цялото предаване от 22 ноември 2017 г.