enbg

Прозрението в казармата

22.3.2019 | коментара

В рубриката „Нещо лично“ Мариус Куркински разказа, че има важни неща, които е научил в казармата. Дали му ключа от Библиотеката и там прочел Фауст за пръв път. Бил много впечатлен от репликата: „На сътворението измерете кръга със стъпки в дъсчената сграда и с бързина обмислена крачете от небесата, през света, към ада.“ Тогава той прозрял, че дъсчената сграда е театърът. Признава, че дотогава бил повече като имитатор, а този момент бил прозрение за него. Спомня си, че тогава излязъл навън и в нощта видял небесния купол с много звезди. Друг важен за него момент е, че в края на военната му служба майор Джебелянов му казал, че няма повече да кара МТ-ЛБ и му подарил книгата „Изповед на един актьор – на Лорънс Оливие“. Мариус Куркински пожела да чуе песента „Светът е за двама“, защото в нея се споменават звезди, а също и затова, че Орлин Горанов е бил любим изпълнител на неговата майка.