enbg

За нарушенията при една обществена поръчка…

23.2.2018 | коментара

Тагове:

Водещият Слави Трифонов коментира нарушение при обществена поръчка, възложена от Дирекция „Миграция“.

„Уважаеми зрители, много се говори за проблемите с имигрантите. Много се говори и за нарушенията при обществените поръчки. Сега ще ви покажа нещо, което обединява и двете теми. Просто някои неща са публични. Намират се в интернет. Хората ги правят, а не предполагат, че оставят следи. И всеки може да ги види. Ако иска. Сега ще ви покажа един договор за обществена поръчка. Ето, вижте го – това е договор за обществена поръчка, възложен от Дирекция „Миграция“ на фирма „Юнайтед Травъл Ейджънси“ ЕООД от 2016 година. Договорът е за осигуряване на самолетни билети за нуждите на дирекция „Миграция“ на стойност, както пише в договора – не повече от 2 милиона лева без ДДС. Дотук всичко е сравнително нормално. Може би на дирекцията й трябват 2 милиона лева за самолетни билети. Не знам. Но сега забележете какво пише в раздел 12, член 58 от този договор. Ето, вижте:

Чл. 58. Настоящият договор не може да бъде променян или допълван, освен при условията, посочени в Закона за обществените поръчки.

Тоест този договор за 2 милиона лева не може да се допълва или променя, без да има нова обществена поръчка. Крайният срок на договора е краят на 2017 година. А какво става само една година по-късно? Директорът на Дирекция „Миграция“ нарушава закона, като променя договора с анекс, а не с обществена поръчка – както е по закон. Ето, вижте:

Допълнително споразумение към договор за обществена поръчка с №536400-20101/25.11.2016 г.
(…)
Чл. 3 от Договора придобива следната редакция:
Срокът на договора се удължава до достигане на окончателната стойност по договор рег. №536400-20101/25.11.2016 г. или до сключване на нов договор с избран изпълнител, след проведена обществена поръчка от възложителя.
(…)
§ 3. Споразумението влиза в сила, считано от 01.01.2018 г.

Ето как без нова обществена поръчка не само се променя договорът, но и се удължава срокът му на изпълнение. Така едни пари ще продължат да се движат към правилните хора в нарушение на закона. И кой ще понесе вината? Всъщност няма значение как ще го коментирам аз, а дали така наречените „компетентни органи“ ще си свършат работата.

Уважаеми зрители, просто ви давам пример как работи или по-точно как не работи системата. Всъщност тия 2 милиона са нищо на фона на милиардите, които всяка година заминават по същия начин. Уважаеми зрители, спите ли?“, каза Слави Трифонов.