enbg

Служител човешки ресурси

4.9.2019 | коментара

Тагове:

„Седем-Осми“ обявява конкурс за:

СЛУЖИТЕЛ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Изисквания към кандидатите:
– Опит в областта на човешките ресурси;
– Висше образование в някоя от следните специалности – Човешки ресурси, Психология, Икономика и Организация на труда;
– Добра компютърна грамотност;
– Владеене на чужд език е предимство;

Основни отговорности и задължения:
– Обработва всички документи по назначенията и прекратяване на договорите със служителите;
– Организира архивирането на личните досиета на служителите, съгласно нормативните изисквания;
– Следи и прилага стриктно нормативната уредба, касаеща трудовите, осигурителните и други, свързани с тях правоотношения;
– Информира ръководството при промени в законодателната уредба в областта на трудовото право и предприема необходимите мерки за прилагане на промените;
– Изготвя анализи, стратегии, справки и отчети за дейността си пред Работодателя;
– Работи със съответните звена и отдели в НАП и НОИ;

От Вас очакваме:
– Отговорност към поставените задачи
– Умения за работа в екип
– Коректност и лоялност

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете:
– автобиография
– мотивационно писмо
– актуална снимка
на e-mail: info@slavishow.com

Срок за кандидатстване – 30 септември 2019 г.

Контакт ще бъде осъществен само с одобрените кандидати.

Поверителността на всякаква информация и лични данни на кандидатите са гарантирани.
Личните данни на кандидатите се обработват в съответствие с политиката за поверителност на „Седем-осми“ АД, обявена на интернет-страница www.slavishow.com.